Projekt bez tytułu (58)

zielony jako główny akcent w jadalni